Wednesday, September 07, 2016

Pawlowice Palace 
Joan had about an hour of testing her memory, things old family information, counting backwards from 20, starting t 100 and subtracting 7 back to 0, remembering 3 words given to her earlier, remembering a name an address from 10 minutes before, etc. Tomorrow we will have the results and have the plan to address those things that are bad.

When she was done I took her to Pawlowice, a small town with a beautiful palace. I mentioned it before and said I would go back.  The visiting hours  were changed and reception was closed but a nice security guard came to the door and said he would get keys and show us some of the rooms. There was a charge for visiting but he didn't have change for the money I had and said he would show us anyway. I told him I would return tomorrow and pay the entrance fee and I will. If it helps with further restoration of this palace it is worth the cost.

A former noble residence built in the late eighteenth century, it was built in the Classical Baroque style in Pawłowice, in the district of Leszno. Its founder was the writer of the Crown, Maximillian Mielżyński (1738-1799).

The finest room in the palace has to be the great Column Hall, which now serves as a conference room. Before World War II, this mansion consisted of thousands of valuable antique furniture, paintings, sculptures and objects made of glass, porcelain and silver. Founded by Maximilian Mielżyński, the library consisted oin1929 of 10 thousand. beautifully bound volumes. Most of the palace was looted during the war by the Nazis.

Since 1945 the palace belongs to the Department of Animal Testing, which is a subsidiary of the Institute of Animal Production in Krakow. The hotel also serves as a conference center and hotel but it is open for visitation by the general public and well worth seeing it you are in the area. The slideshow will show you some of it's beauty.

Joan miała około godzinny test sprawdzający  pamięć, który obejmował takie rzeczy jak: informacje o rodzinie, liczenie wstecz od 20, odejmowanie 7 począwszy od 100 aż do 0, pamiętanie 3 słów wcześniej podanych, pamiętanie  adresu podanego 10 minut wcześniej itd. Jutro będziemy mieć wyniki i plan zajęcia się tymi rzeczami, które wypadły źle.

Kiedy skończyła,  zabrałem ją do Pawłowic, małego miasteczka z pięknym pałacem. Wspomniałem o tym wcześniej i powiedziałem, że tam wrócę. Godziny odwiedzin były zmienione i recepcja była zamknięta, ale miły ochroniarz podszedł do drzwi i powiedział, że może uzyskać klucze i pokazać nam niektóre z pokoi. Za zwiedzanie była opłata, ale on nie miał reszty, aby mi wydać więc powiedział, że i tak nam pokaże. Powiedziałem mu, że wrócę jutro i zapłacę za wstęp i tak zrobię. Jeśli to pomaga w dalszej renowacji pałacu jest warte swojej ceny.

Dawna rezydencja szlachecka z końca XVIII wieku, została zbudowana w klasycznym stylu barokowym w Pawłowicach, w dzielnicy Leszna. Jej założycielem był pisarz koronny, Maksymilian Mielżyński (1738/99).

Najlepszą salą w pałacu jest wielka Sala Kolumnowa, która obecnie służy jako sala konferencyjna. Przed II wojną światową, na wyposażenie tego budynku składało się tysiące cennych antycznych mebli, obrazów, rzeźb i przedmiotów wykonanych ze szkła, porcelany i srebra. Założona przez Maksymiliana Mielżyńskiego biblioteka składała  się w 1929r. z 10 tys. pięknie oprawionych  tomów. W czasie wojny większość pałacu  została splądrowana przez hitlerowców.

Od 1945 roku pałac należy do Wydziału Badań Na Zwierzętach, który jest filią Instytutu Zootechniki w Krakowie. Budynek służy również jako centrum konferencyjne i hotel, ale jest otwarty dla ogółu społeczeństwa do zwiedzania i warto go zobaczyć, jeśli  jesteś w okolicy. Pokaz slajdów pokaże piękno niektórych jego fragmentów.

2 comments:

Anonymous said...

Linda from Texas said ....
Joan is looking good and I am sure the rehab will be very beneficial to her. Keep up the good work Joan. Still praying for you.David your pictures are wonderful. Enjoy seeing them.

Shaz said...

Counting backward by 7s from 100 to 0. Poor Joan. I know I would have problems with that for sure. Maybe even counting from up to 100 by 7s. Keep up the good work. Enjoy your farm weekend.