Wednesday, September 14, 2016

Leszno churches.

I spotted Dr, Kowalik making an entrance into the rehab center and placed myself st the door she would enter. When she did I asked her to confirm that Joan would be released next week at the end of her third week, Tuesday, and she did. I just wanted to be sure of it before I told Joan she would definitely be leaving there next week. Needless to say, Joan was very happy.

After her rehab we went to Leszno with freshly a charged camera battery and visited two churches. The first was Saint John the Baptist. You can read a little about it in the pictures. The second was the Holy Cross church, also a little information in the pictures. There isn't a lot written about these churches on the internet. However, like most old churches, it's always good to go inside and feel the history they hold. I don't like modern churches.

Zauważyłem dr Kowalik wchodzącą do centrum rehabilitacji i stanąłem przy drzwiach przez które  miałaby wejść. Gdy to zrobiła poprosiłem ją, aby potwierdziła, że Joan będzie zwolniona w przyszłym tygodniu t.j.  we wtorek na koniec jej trzeciego  tygodnia pobytu i ona to potwierdziła. Chciałem mieć pewność, zanim o tym powiem Joan, że na pewno opuści to miejsce w przyszłym tygodniu. Nie trzeba dodawać, że Joan była bardzo szczęśliwa.

Po jej zajęciach terapeutycznych udaliśmy się do Leszna ze świeżo naładowaną baterią w aparacie fotograficznym i odwiedziliśmy dwa kościoły. Pierwszy z nich był pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Możesz o nim trochę przeczytać  na zdjęciach. Drugim był kościół Świętego Krzyża, także trochę informacji na zdjęciach. Niewiele napisano o tych kościołach w Internecie. Jednak, podobnie jak do większości starych kościołów zawsze dobrze jest wejść do środka i poczuć historię, jaka w nich drzemie. Nie lubię nowoczesnych kościołów.

No comments: