Friday, September 02, 2016

Good day

 Monastery
Pawłowice
After several discussions with Joan's doctor today, two things were accomplished. First, the 3-6 week estimate for her stay in rehab has a confirmation of 3 weeks. With the progress Joan is making, the doctor feels 3 weeks is sufficient. Second, she also gave me permission to take Joan home on Sundays as long as she returns by 9PM. THAT is a big deal because it gives Joan something to look forward to each week. Her Saturday therapies are at 8:30 and 9:00 so by 9:30 she is also free for the rest of the day. I won't take her home Saturday this week but Monday I will ask the doctor since her Saturday therapies end at 9:30 and she has permission already to travel to Poznań, why can't we sleep at home Saturday night and return Sunday by 21:00. It's worth a try to ask anyway.

On the way home tonight I mad a short 3km side trip to see another excellent palace at the end of the Pawłowice village. I'll go back and take pictures of it. Tomorrow, after Joan finishes at 9:30, we're going on a little trip to see an astonishing monastery. It's called the Versailles of Central Europe because it is so big and ornately decorated.

Po kilku dzisiejszych rozmowach z  lekarzem Joan dwie rzeczy zostały zrealizowane. Po pierwsze, szacunkowe 3-6 tygodni pobytu na rehabilitacji zostały uzgodnione na 3 tygodnie. Wraz z postępami jakie Joan czyni, lekarka uważa, że 3 tygodnie są wystarczające. Po drugie,  dała mi pozwolenie na zabranie Joan do domu na niedziele na tak długo, żeby wróciła  przed 9 wieczorem. TO jest wielka sprawa, ponieważ daje Joan coś, na co będzie oczekiwała każdego tygodnia. Jej terapia w sobotę jest o godzinie 8:30 i 9:00 i od 9.30 ma wolne na resztę dnia. W tym tygodniu nie wezmę ją do domu na sobotę, ale w poniedziałek zapytam lekarza, dlaczego nie możemy spać w domu w sobotę i w niedzielę wrócić przed  21:00, skoro w sobotę terapia kończy o godzinie 9:30 i ma pozwolenie na podróż do Poznania. Warto spróbować o to zapytać.

W drodze powrotnej do domu , dziś wieczorem zrobiłem krótką 3 km podróż w bok, aby zobaczyć kolejny doskonały pałac na końcu miejscowości Pawłowice. Wrócę i sfotografuję to. Jutro, jak Joan skończy zajęcia o godzinie 9:30, pojedziemy na małą wycieczkę, aby zobaczyć zadziwiający klasztor. Jest nazywany Versailles Europy Środkowej, ponieważ jest tak duży i bogato zdobiony.

1 comment:

Shaz said...

I'm so glad to hear Joan is making such great progress. Going to Poznan for a day or a weekend will only add to her determination to work hard and go home for good. Keep up the good work, both of you.