Tuesday, September 27, 2016

Please try again.

Thanks, Anonymous, Luci, Tori and Shaz. I think I solved the problem. It seems when you created an album in Google Photos, in order to share the link with someone you have to go into More Options/Sharing and turn on the link button for each album created. I did two last night and had a friend on Skype check this morning. He said he was able to see both albums with no problems using IE browser so I have  re-done the albums back to May with new URL's. I'll do the rest tonight or tomorrow. Thanks for letting me know about the problem.

Dzięki, Anonim, Luci, Tori i Shaz. Myślę, że rozwiązałem problem. Wydaje się, że podczas tworzenia albumów w Google Photos, w celu dzielenia z kimś łącza  trzeba przejść do Opcje /Udostępnianie i uruchomić przycisk łącza dla każdego utworzonego albumu . Zrobiłem dwa albumy zeszłego wieczoru a dziś rano miałem przyjaciela na Skype, który to sprawdził. Powiedział, że jest w stanie zobaczyć oba albumy bez problemu przy użyciu przeglądarki IE,  więc muszę ponownie przygotować albumy z nowym URL począwszy od tych maja tego roku. Resztę albumów zrobię dziś wieczorem albo jutro. Dzięki za poinformowanie mnie o tym problemie.

No comments: