Sunday, September 11, 2016

Interesting places.

I signed Joan out a 8:00, we had to eat breakfast so we took a little trip to Lipno for a Swedish style breakfast. It wasn't that great but good enough.

I'm back in the farmhouse now in Nowy Belęcin and the son-in-law of the owner told me in the village of Cichowo, about 30 km from here, is the manor house they used to film the last film of Pan Tadeusz. I thought it would be interesting to see so after breakfast I set the GPS and off we went to Cichowo through the village of Lubin where there was a nice surprise.

In Lubin, as you turn to head to Cichowo, the is a beautiful old monastery and basilica that we were able to visit. I found a website that has panoramic views of inside and out that you can manipulate with your mouse to view anything. There are several pictures at the bottom left, just click on one when the first panorama completes and choose another. If you don't want to do that, I have pictures on the right side.

The manor house was nice, only visible on th outside but the hawks were interesting, chained so they could not fly away. When we were done we went back through Leszno, stopped at the rynek and I took pictures of the pretty umbrellas overhead on one street leading into the rynek.

No, I didn't forget the date today.................................

 
Zarejestrowałem się o 8:00 Joan musieliśmy zjeść śniadanie, więc wzięliśmy małą wycieczkę do Lipna na szwedzkim stylu śniadanie. To nie była wspaniała, ale wystarczająco dobra.

Jestem z powrotem w gospodarstwie obecnie w Nowy Belęcin i zięć prawem właściciel powiedział mi we wsi Cichowo, około 30 km stąd jest dwór kiedyś nakręcić ostatni film o Panu Tadeuszu. Myślałem, że to będzie interesujące zobaczyć, więc po śniadaniu ustawić GPS i poszliśmy do Cichowo przez wieś Lubina, gdzie nie było miłym zaskoczeniem.

W Lubinie, po włączeniu do głowy Cichowo, The jest piękny stary klasztor i bazylika, że ​​udało nam się odwiedzić. Znalazłem stronę internetową, która oferuje panoramiczne widoki na zewnątrz i wewnątrz, że można manipulować za pomocą myszy, aby zobaczyć wszystko. Istnieje kilka zdjęć w lewym dolnym rogu, po prostu kliknij na jednym, gdy pierwsza panorama uzupełnia i wybrać inną. Jeśli nie chcesz tego zrobić, mam zdjęcia po prawej stronie.

Dwór był miły, widoczne tylko na zewnątrz, ale th jastrzębie były ciekawe, przykuty więc nie mogli odlecieć. Gdy skończyliśmy poszliśmy z powrotem przez Leszno, zatrzymał się na Rynku i zrobiłem zdjęcia ładne parasole napowietrznych na jednej ulicy prowadzącej do Rynku.

Nie, nie zapomniałem datę dziś

No comments: