Friday, September 30, 2016

Disgusted !!!

After discovering that all of my pictures, family histories and other links had disappeared from my blog last night I began the long process of building those links over again. To say that it makes me a little angry is a mild way of putting it. I've spent years with this Blogger program, making sure everything was working properly, correcting problems due to some kind of update or just plain bad programming on their part and it makes me furious when one minute everything is fine and then suddenly they remove features that make the blog interesting. So far I have replaced the missing pictures in Trips in Poland but still have Trips outside of Poland and the family histories to do again. Do I need to be spending my time doing this. No, not really. It took me hours just figuring out why you couldn't see the pictures in the new Google Photo;s setup. You would survive without this blog to read.

My problem is I like writing it and telling about the interesting and, sometimes, not so interesting things that happen in our life in Poland. I could try to find another format for blogging, like WordPress, but this Blogger format is so familiar now and has, or had, the best features of the programs I looked at. I believe all the pictures can be seen but please let me know if you have a problem viewing them. I should have just redone maybe two or three and asked you to check them but once I get started on something I don't like to stop until it is finished. Before I go further though, I will wait for a little feedback of viewability of the pictures.  OK, maybe viewability isn't a word but it sounds good :-)

The strange thing about this is that I have all of my blog pages archived and when I bring up an archived page from.......say two years ago, it has all the albums listed on the right side for that year. I can't view them because they were on Picasa and the URL's are no longer working but the names of the albums are still there. I suppose if I was really crazy I could bring up each archived year and replace every photo album's URL with a new one but now we\re talking about 3000+ albums. No, I don't think so. I doubt anyone goes into the archives but if you do and want a specific picture album, let me know.

Wczoraj, po odkryciu, że wszystkie moje zdjęcia, historia rodziny i inne linki zniknęły z mojego bloga  zacząłem długi proces ponownego odbudowania tych linków. Powiedzieć, że trochę mnie to zezłościło jest łagodną sugestią. Spędziłem lata z programem Blogger upewniając się, że wszystko działa prawidłowo, korygując problemy z powodu jakiejś aktualizacji lub po prostu złego oprogramowania z ich strony i to sprawia, że jestem wściekły, gdy w jednej minucie wszystko jest w porządku, a potem nagle usuwają funkcje,  które sprawiają, że blog jest interesujący. Do tej pory wymieniłem brakujące zdjęcia w sekcji  „Wyjazdy w Polsce”, ale jeszcze pozostały do zrobienia „Wycieczki poza Polskę” i historia rodziny. Czy muszę spędzać czas w ten sposób? Nie, nie bardzo. Zajęło mi godziny, by po prostu dowiedzieć się, dlaczego po konfiguracji w nowym Google Photo nie można było zobaczyć zdjęć. Można by przeżyć bez czytania tego bloga.

Mój problem polega na tym, że lubię pisać i opowiadać  o ciekawych, a czasami nie tak ciekawych rzeczach, które zdarzają się w naszym życiu w Polsce. Mógłbym spróbować znaleźć inny program do tworzenia blogów, takich jak WordPress, ale Blogger  jest tak przyjazny i ma lub miał, najlepsze funkcje, kiedy go analizowałem. Wierzę, że wszystkie zdjęcia można zobaczyć, ale proszę dać mi znać, jeśli masz problem z ich wyświetlaniem. Może  po prostu powinienem przerobić dwa lub trzy z nich i poprosić Cię, abyś sprawdził,  ale kiedy zaczynam coś robić nie lubię przerywać, dopóki nie skończę. Zanim przejdę dalej, będę chwilę czekać  na informację zwrotną na temat  „widoczności” zdjęć. OK, może widoczność nie jest słowem, ale brzmi dobrze :-)

Najdziwniejsze jest to, że  mam wszystkie moje wpisy na  blog archiwizowane i kiedy odtwarzam archiwizowaną stronę sprzed .......  powiedzmy dwóch lat, pokazują się wszystkie albumy wymienione po prawej stronie w danym roku. Chociaż nie mogę ich oglądać , bo były w programie Picassa i URL nie działa, to  nazwy albumów są nadal. Przypuszczam, że gdybym był naprawdę szalony mógłbym  każdy zarchiwizowany rok przywrócić na ekran i zastąpić stary URL  nowym do każdego albumu, ale teraz mówimy plus minus o 3000. albumów. Nie, nie sądzę. Wątpię, by ktoś cofał się do archiwum, ale jeśli chcesz to zrobić i zobaczyć konkretny album ze zdjęciami, daj mi znać.

No comments: