Friday, September 09, 2016

Leszno
Anonymous--thank you for your reply. Try th pictures again, if you would, Picasa closed, giving the Error 404 message, but I have  redone the all with Google Photo and URL's.

Has anyone else tried looking at the pictures from before in the last week?

Today after rehab I took Joan to Leszno and we spent the evening there, We sat in the park for a while and then were pleasantly surprised to find they have a nice rynek there. It was near supper time so we chose a café and sat outside eating dinner. It was a nice ending to day for Joan.

Anonim - dziękuję za odpowiedź. Spróbuj z tymi zdjęcia jeszcze raz, Picasa nie działa i jest komunikat o błędzie 404, ale wszystkie fotki  mam przerobione przy pomocy Google Photo i adresów URL.

Czy ktoś próbował oglądać stąd  zdjęcia sprzed 2 tygodni?

Dziś po rehabilitacji zabrałem Joan do Leszna i tam spędziliśmy wieczór. Przez chwilę siedzieliśmy w parku, a potem byliśmy mile zaskoczeni odkrywając, że mają tam ładny Rynek. To był czas kolacji więc wybraliśmy kawiarnię i siedząc na zewnątrz zjedliśmy kolację. Było to miłe zakończenie dnia dla Joan

No comments: