Tuesday, March 28, 2017

22c !!

                                                        Zamoyski Palace
Ksiąź Castle
 
I have added Zamoyski Palace and Ksiąź Castle to my Tour feature on the left of this blog..

Of course, the big news today is that it is 22c, sunny and beautiful in Poznań. Spring has definitely begun and we love it. It's what we wait for at the beginning of each November.

I also read that the road from Poznań to Wrocław is to be completed, finally, by April of next year. This will cut the travel time from 4 to 2 hours. There is also a plan to extend the S5 road north to Bydgoszcz. Some day they may even have a road that goes from the north of Poland all the way to the southern tip. I probably won't live long enough to see that.

Dodałem Pałac Zamoyskich i Zamek Książ do moich reportażu z podróży po lewej stronie tego bloga.

Oczywiście, dziś największym newsem jest to, że w  Poznaniu są 22C, jest słonecznie i pięknie. Wiosna zdecydowanie się zaczęła i kochamy ją. To, na co czekamy na początku każdego listopada.

Przeczytam również, że droga z Poznania do Wrocławia ma zostać zakończona w kwietniu przyszłego roku. Spowoduje to skrócenie czasu podróży od 4 do 2 godzin. Istnieje również plan rozbudowy drogi S5 na północ od Bydgoszczy. Pewnego dnia możemy nawet mieć drogę, która biegnie z północy Polski aż do południowego krańca. Prawdopodobnie nie będę żył tak długo, aby to zobaczyć.

No comments: