Thursday, March 30, 2017

Wilanów.

I added Wilanów Palace in Warsaw to my Tour feature. It's considered the Polish Versailles.

Shopping today for us, 125 zl for the next week of food. Tonight Joan is preparing spaghetti for dinner. Our friend, Stanisław stopped over for about an hour visit and then we went food shopping. Not much else happened today.


Dodałem Pałac w Wilanowie w Warszawie do moich reportaży z podróży. Uważany jest za polski Wersal.

Dzisiejsze zakupy za 125 zł na jedzenie na następny tydzień. Dzisiaj wieczorem Joan przygotowuje spaghetti na kolację. Nasz przyjaciel Stanisław zatrzymał się na około godzinną wizytę, a potem poszliśmy na zakupy. Nic więcej się dzisiaj nie wydarzyło.


No comments: