Monday, March 27, 2017

Wawel Castle


 


 
I added to my Tour feature a Virtual Tour of Wawel, the Royal Castle in Kraków. You can view some of the rooms by clicking on the little pictures below the big picture. The floor designs are beautiful. We visited there four or five years ago. Kraków is the cultural capitol of Poland and a great city to visit.

The Wawel Royal Castle and the Wawel Hill constitute the most historically and culturally important site in Poland. For centuries the residence of the kings of Poland and the symbol of Polish statehood, the Castle is now one of the country’s premier art museums. The Wawel Castle is a castle residency built by the  King Casimir III the Great, who reigned from 1333 to 1370, and consists of a number of structures situated around the central courtyard.

We watched an interesting movie last night about Ray Kroc, the man who spread the McDonald franchise throughout the world. I didn't know McDonalds was actually started by the McDonald brothers in San Bernadino, California and Kroc eventually forced them out of business, stealing their name.

Dodałem do moich reportaży z podróży Wirtualną wycieczkę po Wawelu,  Królewskim Zamku w Krakowie. Możesz zobaczyć niektóre pokoje, klikając na małe zdjęcia poniżej dużego obrazu. Wzory na podłogach są piękne. Odwiedziliśmy to miejsce cztery lub pięć lat temu. Kraków jest stolicą kultury i wspaniałym miastem, by je odwiedzić.

Zamek Królewski na Wawelu i Wzgórze Wawelskie stanowią  najbardziej historyczne i kulturowe miejsce w Polsce. Zamek, będący od wieków rezydencją królów Polski i symbolem państwa polskiego jest obecnie jednym z największych muzeów sztuki w kraju. Zamek na Wawelu to rezydencja zamkowa, która  składa się z kilku budowli usytuowanych wokół centralnego dziedzińca, a zbudowana przez króla Kazimierza III Wielkiego, który panował w latach 1333-1370.

Wczoraj oglądaliśmy ciekawy film na temat Ray Kroc, człowieka, który rozpowszechniał franszyzę McDonalda na całym świecie. Nie wiedziałem, że w rzeczywistości firmę McDonalds zapoczątkowali  bracia McDonald w San Bernadino w Kalifornii, a Kroc w końcu wypchnął ich z interesu, kradnąc ich nazwisko.

No comments: