Friday, March 10, 2017

Busy day.

Up at 07:00 this morning to be on time for blood tests at 08:00. Back to the flat for breakfast, oatmeal with honey, and then lesson with Zbyszek. STILL having problems with prepositions and he is as frustrated as I am. I almost got to the point of saying I quit but I didn't. I have to do more than I am doing in that area.

After the lesson we went to get our repaired car and it was great to have it back. There was a little mix up in the pick up of the rental car and we had to wait an hour for that. Finally it was all done and we went for the chest x-rays. Those took only 15 minutes and the results will be on Monday so we can return to the doctor on Tuesday.

Our car looks good and it is wonderful to be driving it again. Comparing the Panda and the Skoda Citigo is like a Cadillac and a Yugo.

Later this year, on the Warta River, in the area of the park in the old riverbed, there will appear stairs and ramps that will make it easier to get to the river. The work will take up to half a year, culminating in a walking trail from the old market using the old riverbed. It will be another way to enjoy the Warta.

Obudziliśmy się o godzinie 07:00 rano, aby zdążyć na badania krwi o godzinie 08:00. Powrót do mieszkania na śniadanie, płatki owsiane z miodem, a następnie lekcji ze Zbyszkiem. Nadal występują problemy z przyimkami, a on jest tak sfrustrowany jak ja. Prawie dotarł do punktu mówiąc rzuciłem, ale ja nie. Muszę zrobić więcej niż robię w tej dziedzinie.

Po lekcji poszliśmy dostać nasz naprawiony samochód i było wspaniale mieć go z powrotem. Było trochę zamieszania w powrocie do wynajętego samochodu  i musieliśmy czekać godzinę na to. W końcu to wszystko zostało zrobione i poszliśmy na klatce piersiowej rentgenowskie. Ci, trwało zaledwie 15 minut, a wyniki będą w poniedziałek, więc możemy wrócić do lekarza we wtorek.

Nasz samochód wygląda dobrze i jest to wspaniałe być jazda go ponownie. Porównując Panda i Skoda Citigo jest jak Cadillac i Yugo.
Jeszcze w tym roku, nad rzeką Wartą, w okolicy parku w starym korycie rzeki, pojawią się schody i rampy, które sprawiają, że łatwiej dostać się do rzeki. Prace będą trwać do pół roku, zakończone szlaku spaceru od starego rynku przy użyciu starego koryta. Będzie to kolejny sposób, aby cieszyć się Warta.

No comments: