Saturday, March 25, 2017

Empik


Joan has been re-reading the same book twice so I thought it was time for something new. The British library was closed so I took her to Empik, in the English language section, to choose a new book  After she found one we walked back to our car through Plac Wolnośći and then down to the underground parking lot. They have raised their price to 4 zl($1) per hour this year. Still, it is a lot cheaper than parking in Chicago.

OK, I said I wouldn't talk politics here but I am extremely happy to know the Paul Ryan, Trump administration's health bill proposal was taken out of the voting process because they knew it would be defeated. I don't really know how good or bad Obamacare is because it doesn't affect us personally but evidently the new plan was even worse. That is why even some Republicans would not vote for it no matter how much bullying they were subjected to in order to pass the bill. It gives a little hope that maybe there are some level thinkers on both sides of the aisle. It was a major promise the "Apprentice" made to his voters. I wonder how they will react to this?

Now we are back at home and Joan is making blueberry pancakes for dinner....YUM.

Joan ponownie czyta tą samą książkę dwa razy, więc myślałem, że nadszedł czas na coś nowego. Brytyjska biblioteka była zamknięta, więc zabrałem ją do Empiku w sekcji językowej w Anglii, aby wybrać nową książkę. Po znalezieniu jednego z nich wróciliśmy do naszego samochodu przez Plac Wolnośći, a potem na parking podziemny. W tym roku wzrosły one do 4 zł (1 dolara) za godzinę w tym roku. Mimo to jest o wiele tańsze niż parking w Chicago.
OK, powiedziałem, że nie będę tutaj mówić, ale bardzo się cieszę, że Paul Ryan, propozycja ustawy zdrowotnej w sprawie administracji Trumpa, została wycofana z procesu głosowania, ponieważ wiedzieli, że zostanie pokonany. Ja naprawdę nie wiem jak dobry czy zły Obamacare jest, ponieważ nie ma to na nas osobiście, ale najwyraźniej nowy plan był jeszcze gorszy. Dlatego też nawet niektórzy republikanie nie głosowali na to bez względu na to, ile im prześladowania zostały poddane w celu przekazania ustawy. Daje niewielką nadzieję, że być może istnieją pewne poziom myśliciele po obu stronach korytarza. To była wielka obietnica "ucznia" dokonywanej wyborcom. Zastanawiam się, jak zareagują na to?
Teraz wracamy do domu i Joan robi torty z jagodami na kolację .... YUM.


No comments: