Tuesday, March 14, 2017

New doctor.

Cousin Tomasz called yesterday with a recommendation of a hand surgeon. Shortly after he called, another doctor/friend called to recommend the same person.  I saw the new doctor this morning to get his opinion and that was, because of the length of time of the problem, it wouldn't be possible to restore it completely. However, it would be possible to restore it to a functioning hand with two operations. The first would be a small operation to remove some bone from two knuckles and insert two small screws to straighten the finger joints. The second operation would restore most of the functions of the fingers.  I have two options for the operations. The first is to put my name on a waiting list. At present, the waiting time is SIX YEARS. The second is to have it done privately, at a very expensive cost. So the question now is what is the value of a functioning hand? Do I wait until I am almost 80 years old and save money or do I take the money from savings and have it done now to regain the use of the hand? Joan is in favor of the latter. I am debating both decisions. It's a one day operation with one night stay in the clinic for observation so there is no prolonged hospital stay.

On the bright side, the weather is good, 13c, sunny, warm, very little clouds and feels like Spring. Only 35 days to Spain :-) My coughing has almost disappeared but Joan's still persists. We see the doctor tomorrow.

Kuzyn Tomasz, zwany wczoraj z zaleceniami chirurga ręki. Niedługo potem zawołał inny lekarz / przyjaciel zadzwonił polecić tę samą osobę. Widziałem dziś rano nowego lekarza, aby uzyskać jego opinię i to ze względu na długość czasu emisji nie byłoby możliwe, aby przywrócić go do końca. Jednak byłoby to możliwe, aby przywrócić go do sprawnego parze z dwoma operacjami. Pierwsza byłaby mała operacja w celu usunięcia resztek kości z dwóch kostkach i włóż dwie małe śrubki wyprostować stawy palców. Druga operacja przywróci większość funkcji palców. Mam dwie opcje dla operacji. Pierwszym z nich jest, aby umieścić swoje nazwisko na liście oczekujących. Obecnie czas oczekiwania wynosi sześć lat. Drugim jest, aby to zrobić prywatnie, w bardzo drogim kosztem. Więc pytanie jest teraz to, co jest wartością rozdania Funkcjonowanie? Czy muszę czekać, aż jestem prawie 80 lat i zaoszczędzić pieniądze i mogę wziąć pieniądze z oszczędności i mają to zrobić teraz, aby odzyskać użycia dłoni? Joan jest na korzyść tego ostatniego. Ja debaty obu decyzji. Jest to praca jeden dzień i jedną noc pobytu w klinice na obserwacji, więc nie ma długotrwały pobyt w szpitalu.
Z drugiej strony, pogoda jest dobra, 13c, słoneczny, ciepły, bardzo mało chmur i czuje się jak wiosną. Tylko 35 dni do Hiszpanii :-) My kaszlu prawie zniknął, ale Joan wciąż nie ustępuje. Widzimy lekarza jutro.


No comments: