Wednesday, March 01, 2017

Antibiotics.

Yes, Shaz, I woke up without a voice today also, went downstairs to the local doctor and she finally gave me antibiotics for the next week. Joan needs the same but she has to go on a separate appt. today to get hers. She should have had them after the first visit. Without a voice we had to cancel Kandulski's for today and our dinner meeting tonight with our friends, Mirka and Dan. They will be back in Poznań in two weeks and we should be healthy by then. The weather doesn't help much with these chilly, damp, gray days but at least Joan hasn't had to go outside in over a week. I am surprised she isn't getting "cabin fever".  Actually, it's been 11 days for her now inside our flat, that has got to be a record.

So, 3 hours later, Joan now has the same antibiotics I have and I hope this will be the end of this long illness(two weeks).  It's a little bit funny that the doctor first tries some medicine that MIGHT help rather than going right to the antibiotic that will definitely end the problem.

I added a new feature on the left side of the blog called..Tours...just below the Birthday lists. There you will find video tours of interesting places in Poland.

Tak, Shaz, obudziłem się bez głosu dziś również zszedł na dół do miejscowego lekarza, a ona w końcu dał mi antybiotyki na następny tydzień. Joan potrzebuje tak samo, ale ona musi iść na osobnej łóżkami. dziś, aby uzyskać do niej. Ona powinna mieć je po pierwszej wizycie. Bez głosu musieliśmy odwołać Kandulski za dziś i kolację dziś wieczorem spotkanie z naszymi przyjaciółmi, Mirka i Dan. Będą się w Poznaniu w ciągu dwóch tygodni i powinniśmy być zdrowym wtedy. Pogoda nie pomaga wiele z tych chłodnych, wilgotnych, szarych dni, ale przynajmniej Joan nie musiał wychodzić na zewnątrz w ciągu tygodnia. Dziwię się, że nie robi się "gorączka Cabin". Faktycznie, to było 11 dni na nią teraz wewnątrz naszego mieszkania, które ma być zapis.
Więc 3 godziny później, Joan ma teraz te same antybiotyki mam, ale mam nadzieję, że to będzie koniec tej długiej chorobie (dwa tygodnie). To trochę śmieszne, że lekarz próbuje najpierw jakiś lek, który może pomóc, a nie będzie prawa do antybiotyku, który na pewno nie skończy się problem.


Dodałem nową funkcję po lewej stronie called..Tours bloga ... tuż poniżej list urodziny. Nie znajdziesz wycieczki wideo ciekawych miejsc w Polsce.

1 comment:

greenbandman said...

Just like war, generals never use the atom bomb when a bullet will work. Simple remedies first is best.