Sunday, March 05, 2017

Clean up day.

It only took an hour and a half to complete and e-file our U.S. Taxes today. Our income is low enough that we owed nothing. The one thing I don't like about the system is that I have to report to them any money we have in a foreign bank account. Why is it necessary for them to know that? Of, course, if you don't report it and they find out, you receive a heavy penalty fine. Now that it is done, only our Polish taxes are left to be done.

It was another, mostly sunny day today, 15c and in general a nice day. We spent them going through files we keep and putting them in better order so we could find things quicker. We were a little surprised to see what a mess were in some of the folders.

Tonight Joan has her semi-monthly with Skype and I am glad it is working well so there is no interruption. One strange thing did happen, I lost my Polish fonts in my computer after I signed in. I could see them at the sign-in but when the desktop was ready the icon for language change was gone. I found a program, Morphy Accents, that seems to work well.

Zajęło godzinę i pół, aby wypełnić i złożyć e-amerykańskich dziś nasze podatki. Nasz dochód jest na tyle niska, tym, że należne nic. Jedna rzecz mi się nie podoba na temat systemu jest to, że muszę się zgłosić do nich żadnych pieniędzy mamy na koncie bankowym zagranicznym. Dlaczego jest to konieczne, aby wiedzieć, że? Tego, oczywiście, jeśli nie to zgłosić i dowiadują się, pojawić się ciężkie kary grzywny. Teraz, gdy to się robi, tylko nasze polskie podatki pozostało do zrobienia.

To był kolejny, przeważnie słoneczny dzień dzisiaj, 15c i ogólnie miły dzień. Spędziliśmy je przeżywa plików i trzymamy umieszczając je w celu lepszego więc mogliśmy znaleźć rzeczy szybciej. Byliśmy trochę zaskoczony, aby zobaczyć, co za bałagan były w niektórych folderach.

Tej nocy Joan ma jej pół-miesięcznych w Skype i jestem zadowolony, że to działa dobrze, więc nie ma przerwy. Jedną dziwną rzeczą stało, straciłem polskich czcionek w moim komputerze po Zarejestrowałem się. Widziałam je na znak-in, ale gdy pulpit jest gotowy ikona zmiany językowej nie było. Znalazłem program, akcenty Morphy, który wydaje się działać dobrze.

No comments: