Friday, March 17, 2017

Suspended.

My Polish lessons are suspended for a few weeks because Zbyszek will be busy during that time so I did a little search on the internet for Spanish for children and found some that will be useful to build our vocabulary in Spanish. I could look back in my life at times when I studied Spanish and lived in Spain, only to forget it all when I returned to the U.S. and regret it. However, some years ago I gave up living a life of regrets. I'm very satisfied with our own progress in the language now, studying alone, only with CD or internet courses. For a native English speaker, Spanish is so easy if you make it a daily habit to study and we do. I'm confident we will be able to use a little of it next month during our stay in Spain.

A normal gray day today in Poznań, 12c and total cloud cover. We started watching an interesting TV series, The Americans, from 2013 about two Russian spies living in America. In the first episode they were talking about the mad man in charge of the country, the U.S. and for a moment I thought they were talking about the current President until I remembered it was  old series. It was almost like a prophecy of the future.

Joan is still battling with the cough that won't go away. Mine has completely subsided.


Moi polscy lekcje są zawieszone na kilka tygodni, bo Zbyszek będzie zajęty w tym czasie tak zrobiłem trochę szukanie w Internecie dla hiszpańskiego dla dzieci i okazało się, że niektórzy będą przydatne do budowania naszego słownictwa w języku hiszpańskim. Mogę spojrzeć w moim życiu w czasach, gdy uczyłem się hiszpańskiego i mieszkał w Hiszpanii, jedynie zapomnieć to wszystko po powrocie do Stanów Zjednoczonych, a pożałujesz. Jednak kilka lat temu dałem się życiem w żalu. Jestem bardzo zadowolony z naszego postępu w języku teraz studiuje sam, tylko z kursów CD lub Internet. Dla native speaker angielski, hiszpański jest tak łatwe, jeśli sprawiają, że codzienne przyzwyczajenia do studiowania i robimy. Jestem przekonany, będziemy mogli w czasie naszego pobytu w Hiszpanii w użyciu trochę w przyszłym miesiącu.

Zwykły szary dzień dzisiaj w Poznaniu, 12c i całkowitego zachmurzenia. Zaczęliśmy oglądać ciekawy serial, Amerykanie od 2013 roku około dwóch rosyjskich szpiegów mieszkających w Ameryce. W pierwszym odcinku mówili o szalonego człowieka odpowiedzialnego za kraj, USA i przez chwilę myślałem, że mówili o obecnego prezydenta, dopóki nie przypomniałem sobie, że to stara seria. To było prawie jak proroctwa przyszłości.


Joan wciąż walczy z kaszlem, że nie odejdzie. Kopalnia całkowicie ustąpił.

No comments: