Wednesday, March 15, 2017

34

Good day, 15c, sunny, very little clouds, a little breeze but nice. Compared to the weather in Chicago, this is much better. It is even comparable to Calpe, Spain today. WOW!

Not that we are counting, but only 34 days until our trip there begins. Joan is watching the documentary on Calpe, again, to get ideas of where to visit, places to go, places to eat and things of interest for us. There is one lady interviewed in this video I would like to meet and talk with but I didn't remember her name or the name of her company. I'm hoping Joan can find her.

The bright side of the day was our x-rays and blood tests came back with good results for both of us. She was given an inhaler to help get rid of her cough, no antibiotics. If it works, that will be good because we are not in favor of antibiotics very much.

Dobry dzień. 15c, słoneczny, bardzo mało chmur, trochę proste, ale ładne. W porównaniu do pogody w Chicago, jest to o wiele lepiej. Jest nawet porównywalne do Calpe, Hiszpania dzisiaj. ŁAŁ!


Nie dlatego, że liczymy, ale tylko 34 dni do naszej podróży nie zaczyna. Joan ogląda film dokumentalny o Calpe, ponownie, aby uzyskać pomysły gdzie do odwiedzenia, miejsca do zrobienia, miejsc do jedzenia i rzeczy interesujące dla nas. Jest jedna pani wywiad w tym filmie chciałbym spotkać się i porozmawiać z, ale nie pamiętam jej nazwiska lub nazwę swojej firmy. Mam nadzieję, że Joan można ją znaleźć.


Jasna strona tego dnia było nasze zdjęcia rentgenowskie i badania krwi wrócił z dobrymi wynikami dla nas obu. Dostała inhalator, aby pomóc jej pozbyć kaszlu, bez antybiotyków. Jeśli to działa, że będzie dobrze, bo nie jesteśmy za bardzo antybiotyków.

No comments: