Sunday, June 28, 2020

Election day.

Today is the day Poland decides its direction for the next 5 years. It's election day for President. Poland's election day is on a Sunday and that gives everybody the time to vote. It is a smart idea. Having elections during a weekday when people are working makes no sense at all. The votes will be counted tonight and then we will know the results. Either Poland will continue the way it is with President Duda or change directions with candidate Trzaskowski. The winner needs 50% of the votes.

Dzisiaj jest dzień, w którym Polska podejmuje decyzję na następne 5 lat. To dzień wyboru prezydenta. W Polsce dzień wyborów przypada w niedzielę, co daje każdemu czas na głosowanie. To sprytny pomysł. Wybory w ciągu tygodnia, kiedy ludzie pracują, nie mają żadnego sensu. Głosy zostaną policzone dziś wieczorem, a wtedy poznamy wyniki. Albo Polska będzie szła tą samą drogą, jak to było z prezydentem Dudą, lub zmieni kierunek z kandydatem Trzaskowskim. Zwycięzca potrzebuje 50% głosów.

No comments: