Tuesday, June 02, 2020

Radek & Kasia

Radek came at 11:00 with a bag of 3 rogalas(pastry). It looked like rain so we sat inside at the dining room table with Joan during our English conversation. Earlier, I bought 3 drozdzowki(pastry) so we had plenty of pastry. When it was over, I helped her back to her recliner because our Spanish time is in Advanced Spanish.

Kasia came at 15:30 and demonstrated exercises to strengthen Joan's stomach muscles. I made a video of them for my own reference.

Radek przyszedł o 11:00 z torbą 3 rogalików (ciastka). Wyglądało jakby miało padać, więc podczas naszej rozmowy po angielsku siedzieliśmy w mieszkaniu przy stole w jadalni z Joan. Wcześniej kupiłem 3 drożdżówki, więc mieliśmy mnóstwo ciasta. Kiedy zakończyliśmy rozmowę, pomogłam Joan wrócić na fotel, ponieważ nasz hiszpański jest w zaawansowany.

Kasia przyszła o 15:30 i pokazała ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha Joan. Nagrałem je na wideo dla własnego użytku.

Radek llegó a las 11:00 con una bolsa de 3 rogalas (pasteles). Parecía lluvia, así que nos sentamos en la mesa del comedor con Joan durante nuestra conversación en inglés. Anteriormente, compré 3 drozdzowki (pasteles), así que tuvimos un montón de pasteles. Cuando terminó, la ayudé a regresar a su sillón reclinable porque nuestro tiempo en español es en español avanzado.

Kasia vino a las 15:30 y demostró ejercicios para fortalecer los músculos del estómago de Joan. Hice un video de ellos para mi propia referencia.

No comments: