Tuesday, June 09, 2020

OH NO!

Joan is NOT happy. Kasia told her today something I suspected but didn't dare mention. The recliner she sits in is doing her more harm than good as far as her recovery goes. She sits in a 45-degree position so when she stands she already is leaning backward, Her balance is the problem. She said she should be sitting upright with her back straight. Now, she should either sit in her wheelchair or a dining room chair. Kasia has no idea the arguments I am going to get from Joan by taking away her recliner. God help me!

For dinner tonight we made Creamy Tomato, Roasted Vegetables & Brown Rice.

Joan nie jest zadowolona. Kasia powiedziała jej dzisiaj coś, co podejrzewałem, ale nie odważyła się wspomnieć. Fotel, w którym siedzi, wyrządza jej więcej szkody niż pożytku, jeśli chodzi o jej powrót do zdrowia. Siedzi w pozycji 45 stopni, więc kiedy stoi już odchyla się do tyłu, jej równowaga stanowi problem. Powiedziała, że powinna siedzieć wyprostowana, z wyprostowanymi plecami. Teraz powinna albo siedzieć na swoim wózku inwalidzkim, albo na krześle w jadalni. Kasia nie ma pojęcia, jakie kłótnie czekają mnie ze strony Joan, kiedy zabiorę jej fotel. Boże dopomóż mi!

Na dzisiejszą kolację, zrobiliśmy Creamy Tomato & Roasted Brown Rice

Joan no es feliz. Kasia le dijo hoy algo que sospeché pero que no me atreví a mencionar. El sillón reclinable en el que se sienta le está haciendo más daño que bien en lo que respecta a su recuperación. Se sienta en una posición de 45 grados, por lo que cuando se pone de pie ya se está inclinando hacia atrás, su equilibrio es el problema. Ella dijo que debería estar sentada con la espalda recta. Ahora, ella debería sentarse en su silla de ruedas o en una silla de comedor. Kasia no tiene idea de los argumentos que voy a obtener de Joan al quitarle su sillón reclinable. ¡Dios ayúdame!

Para la cena de esta noche hicimos tomate cremoso, verduras asadas y arroz integral.

2 comments:

Shaz said...

Can you try a pillow behind Joan's back when she is in the recliner? That may be a start to sitting up straighter. Just a suggestion. Shaz in AZ

Joan and David Piekarczyk said...

Hello Shaz. I've tried several pillows but still not enough to have her sitting straight up. I made a trade with her. She sits in a straight back chair until dinner and then after the recliner. We will see if that is making a difference.