Monday, November 07, 2016

Almost over !

This morning ProMedica, the facility that was going to do Joan's CT scan tonight, called and said the machine is broken and they will have to reschedule her for a later date. I don't think it will take too long to fix since they are losing money the longer they delay.

Tomorrow is going to be a long day in America as they, and the world, wait to see the outcome of the election. No matter who wins, I think I'm more concerned about what will happen the day after the results. If orange man loses, he and his followers will not go quietly into the night. It's interesting to see the two different FB videos of how a protestor was treated in a Trump rally compared to a protestor in the Obama rally for Clinton. Thank God this absurd election is almost over.
https://www.good.is/articles/obama-calms-crowd-trump-heckler-speech?utm_source=bw&utm_medium=FB&utm_campaign=pd

http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-falsely-attacks-obama-for-screaming-at-protester_us_581de1e9e4b0d9ce6fbc616a

Even on this dark day before the election there is a bright side...."Anonymous", a reader, and I finally agree on something. :-)

Dziś rano Promedica, zakład, który zamierza zrobić dzisiaj skanowania CT Joan, zadzwonił i powiedział, że maszyna jest uszkodzona i będą musieli przełożyć ją na później. Nie sądzę, że będzie to trwało zbyt długo, aby naprawić, ponieważ tracą pieniądze im dłużej zwlekać.
Jutro będzie ciężki dzień w Ameryce, jak i na świecie, należy odczekać, aby zobaczyć wynik wyborów. Bez względu na to, kto wygra, myślę, że jestem bardziej zaniepokojony, co stanie się dzień po ogłoszeniu wyników. Jeśli Pomarańczowy człowiek traci on i jego zwolennicy nie pójdzie spokojnie w nocy. To ciekawe, aby zobaczyć dwa różne FB filmy jak protestujący potraktowano w rajdzie Trump porównaniu do protestującego w wiecu Obamy na Clinton. Dzięki Bogu to absurdalne wyborów jest prawie skończona.https://www.good.is/articles/obama-calms-crowd-trump-heckler-speech?utm_source=bw&utm_medium=FB&utm_campaign=pd
http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-falsely-attacks-obama-for-screaming-at-protester_us_581de1e9e4b0d9ce6fbc616a
Nawet na tym ciemnym dzień przed wyborami nie jest jasna strona .... "Anonymous", czytelnik, a ja w końcu zgodzić się na coś. :-)
1 comment:

Anonymous said...

David, you may need to increase your blood pressure medication tonight, so the shock of the election result may not be too much for you, otherwise stock up with plenty of vodka (choose the higher alcohol variety)