Friday, November 11, 2016

First snow.


Yes, our first light dusting of snow came today and was gone by noon. Since it was a holiday, most places were closed and we stayed home all day.

Tak, nasze pierwsze światło odkurzanie śnieg przyszedł dziś i nie było do południa. Ponieważ to było święto, większość miejsc były zamknięte, a my mieszkaliśmy w domu przez cały dzień.

No comments: