Tuesday, November 01, 2016

Golina


We finished off the puzzle today and the request from Joan's daughter was that Joan wear her new gift from Karen, pajamas with cats on them, when the puzzle was finished. So that is what you see in the slideshow.

At 11:00 we were dressed and started our drive to Golina for the day. We arrived at 12:30 and stopped first at the cemetery put our candles on the graves of relatives and a friend. Naturally, the cemetery was filled with flowers but not a lot of people because it was cold and raining. I took some pictures and then we went to cousin Kazia's house where we were warmly welcomed by her and her son, Andrzej. First we were given delicious vegetable soup, kapusta and parówka for lunch and then it was time to talk and visit. Andrzej verified it had been a year since our last visit, way to long in between. Later, when it was getting dark, I went back to the cemetery to take more pictures and a video which I will post tomorrow. It's too late now to do that because I have to convert it to an MP4 file and that takes time. However, you can get some idea of the beauty of the cemetery in the slideshow.

Zakończyliśmy zagadkę dziś i wniosek z córką Joanny było to, że Joan nosić jej nowy prezent od Karen, piżamę z kotami na nich, gdy logiczna została zakończona. Więc to, co widać na pokazie.

O 11:00 byliśmy ubrani i rozpoczęliśmy nasz dysk do Golina na dzień. Przyjechaliśmy o 12.30 i zatrzymał się najpierw na cmentarz umieścić nasze świece na grobach krewnych i znajomych. Naturalnie, cmentarz został wypełniony kwiatami, ale nie za dużo ludzi, bo było zimno i padał deszcz. Wziąłem kilka zdjęć, a następnie udaliśmy się do domu kuzyna Kazia gdzie zostaliśmy ciepło przyjęci przez nią i jej syn, Andrzej. Najpierw dostaliśmy pyszne zupa jarzynowa, kapusta i parówka na obiad, a potem nadszedł czas, aby porozmawiać i odwiedzić. Andrzej zweryfikowane to było lata od naszej ostatniej wizyty, tak długo pomiędzy. Później, gdy robiło się ciemno, wróciłem do cmentarza zrobić więcej zdjęć i filmów, które będę zamieszczać jutro. Jest już za późno, aby to zrobić, bo mam ją przekonwertować do formatu MP4, a to wymaga czasu. Można jednak uzyskać pewne wyobrażenie o pięknie cmentarzu w pokazie slajdów.

No comments: