Monday, November 28, 2016

Fractals


This image reminds me of the time when I was working with a computer program creating images from fractal algorithm's. It was an excellent program that some artists developed to a high extent for images but eventually, for me, my passion turned to genealogy and I stopped using the program. When I see something like this, it brings back memories. Janet Parke was the best of the ones I saw using the program. You can still find her images on the internet, I believe. Below are a few of the images I created.

Ten obrazek przypomina mi czas, kiedy  pracowałem z programem komputerowym  tworząc obrazy na podstawie algorytmu do tworzenia fraktali. Był to doskonały program, który część artystów rozwinęło  w wysokim stopniu do tworzenia obrazów, ale w końcu moją pasją okazała się genealogia, która powstrzymała mnie przed dalszym używaniem programu. Kiedy widzę coś takiego, to wracają wspomnienia. Janet Parke była jedną z najlepszych artystów, jakich widziałem, spośród tych, którzy używali ten program. Jak sądzę, nadal można znaleźć jej zdjęcia w Internecie. Poniżej przedstawiam kilka zdjęć mojego autorstwa.


No comments: