Thursday, November 10, 2016

November 11th-Independence & Veteran's Day.


Nov. 8th was U.S.A. day.

 Tomorrow is Poland's day,

 Independence day. For Polish people it is more than just breaking away from control of another powerful country.

National Independence Day is a national day in Poland celebrated on 11 November to commemorate the anniversary of the restoration of Poland's sovereignty as the Second Polish Republic in 1918, after 123 years of partition by the Russian Empire, the Kingdom of Prussia and the Habsburg Empire.  It is a non-working in Poland.

The restoration of Poland's independence was gradual. The 11 November date chosen is the one on which Józef Piłsudskii assumed control of Poland. The holiday was constituted in 1937 and was celebrated only twice before World War II. After the war, the communist authorities of the People's Republic removed Independence Day from the calendar though reclamation of independence continued to be celebrated informally on 11 November. The holiday was officially replaced by the National Day of Poland's Revival as Poland's  National Day, celebrated on the 22 July anniversary of the communist PKWN Manifesto under Josef Stalin. As Poland emerged from Soviet-influenced communism in 1989, the original holiday—on its original 11 November date—was restored.

In the U.S. it is also Veteran's Day. Veterans Day is an official U.S. public holiday, observed annually on November 11, that honors military veteran's, that is, persons who served in the U.S. Armed Forces.It coincides with other holidays, including Armistice Day and Remembrance Day, celebrated in other countries that mark the anniversary of the end of World War I; major hostilities of World War I were formally ended at the 11th hour of the 11th day of the 11th month of 1918.
Family Veterans:
Chester Kazmierczak 
 Adam Kazmierczak
 Ronald Kazmierczak
 Andy Babic
 Leon Babic
 Walter Piekarczyk, Sr.
Walter Piekarczyk, Jr.
Walter Piekarczyk III
David Piekarczyk
Joseph DuPuis
Roy Sentell
Joe Mapes
Casey Paulinski
 

08 listopada był U.S.A. dzień i jutro jest dzień w Polsce, Dzień Niepodległości. Dla Polaków to coś więcej niż tylko zerwanie z kontrolą innego potężnego kraju.Narodowe Święto Niepodległości to święto narodowe w Polsce obchodzone w dniu 11 listopada z okazji rocznicy przywrócenia suwerenności Polski jako II Rzeczypospolitej w 1918 roku, po 123 latach zaborów przez Imperium Rosyjskiego, Królestwa Prus i Cesarstwa Habsburgów. Jest wolny od pracy w Polsce.Przywrócenie niepodległości Polski było stopniowe. Termin 11 listopada wybrano jedną, na której Józef Piłsudskii przejął kontrolę nad Polską. Święto zostało utworzone w 1937 roku i obchodzony był tylko dwa razy przed II wojną światową. Po wojnie władze komunistyczne Republiki Ludowej usunięto Dzień Niepodległości z kalendarza, choć odzyskiwanie niepodległości nadal nieformalnie obchodzony w dniu 11 listopada. Święto zostało oficjalnie zastąpiony przez Narodowy Dzień Odrodzenia Polski jako Dzień Narodowej Polski, obchodzone w lipcu rocznicy Manifestu komunistycznego PKWN pod Józefa Stalina 22. Jak Polska wyszła z sowieckim komunizmem wpłynęło w 1989 roku, oryginalne święto na jego pierwotna data-11 listopada został przywrócony.

W Stanach Zjednoczonych jest to również Dzień Weteranów. Veterans Day jest oficjalnym US święto, obserwowany co roku 11 listopada, że honorami wojskowymi Weterana, czyli osoby, które służyły w US Armed Forces.It zbiega się z innych świąt, w tym Dzień Zawieszenia Broni i Dzień Pamięci obchodzony w innych krajach, w rocznicę zakończenia I wojny światowej; główne działania wojenne z I wojny światowej zostały formalnie zakończył na 11 godziny 11 dnia 11 miesiąca 1918 roku.

2 comments:

Shaz said...

Please don't forget that November 11th is Veterans' Day in the USA.

Anonymous said...

David, you believe in democracy hey, accept the people's verdict,