Saturday, November 12, 2016

Do more.

In the last election, we did what we could do, we voted......and lost. There will be another election in 2018, a Congressional election, and we plan to do more for that one. We will try, with Bernie Sanders, to take back control of the Senate and the House of Representatives in that election. What exactly we can do living in Poland I am not sure of. Maybe contacting other American expats in Poland to get them involved. I don't really like the name, expats. To me it indicates that you are unpatriotic to the country you came from and that is not our case. Now I feel dual patriotism to Poland and the U.S. but the good side of the U.S. Certainly not the one that has done so many bad things and I can ONLY hope this new President will change that and not make it worse. He should at least be given the chance to do so. I totally disagree with the protests that have taken place the last few days in the U.S. It would be interesting to know how many of the protestors actually voted.

A surprising day! The sun was actually out all day so I just had to take Joan out for a while. First we stopped at the store that sells books for teaching foreign languages. Helping the little girl next door I wanted to have the same text book she has in school to see if I could make some additional exercises for each lesson. She is learning words, but just words and doesn't know how to use them in sentences so I thought that would be a good place to start. Yesterday I taught her how to say, "My name is Zuzanna. I am 7 years old. I live in Poznań. How are you. I am fine.". Also, how to count from 1 to 40. Today I met her in the hallway and asked, "What is your name? How old are you? Where do you live? How are you?' She answered each question perfectly in English. We were both happy and said goodbye to each other. What a good feeling to be able to help her.

W ostatnich wyborach, zrobiliśmy to, co mogliśmy zrobić, głosowaliśmy ...... i utracone. Będą kolejne wybory w 2018 roku, wybory Kongresu, i planujemy zrobić więcej dla tego jednego. Postaramy z Bernie Sanders, aby odzyskać kontrolę Senatu i Izby Reprezentantów w tych wyborach. Co dokładnie możemy zrobić mieszkających w Polsce nie jestem pewien. Może kontaktując innych amerykańskich granicą w Polsce, aby je mieszać. Tak naprawdę nie podoba mi się imię granicą. Dla mnie oznacza to, że jesteś unpatriotic do kraju, z którego pochodzi i to nie jest nasza sprawa. Teraz czuję podwójny patriotyzm w Polsce i Stanach Zjednoczonych, ale dobrej strony USA na pewno nie ten, który zrobił tak wiele złych rzeczy i mogę tylko nadzieję, że nowy prezydent nie zmieni i nie było jeszcze gorzej. powinien przynajmniej mieć szansę, aby to zrobić. I całkowicie zgadzam się z protestami, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku dni w USA Byłoby interesujące dowiedzieć się, ilu z protestujących rzeczywiście przydatne.

Zaskakująco dzień! Słońce było właściwie przez cały dzień, więc po prostu musiał wziąć Joan na chwilę. Najpierw zatrzymaliśmy się w sklepie, który sprzedaje książki do nauki języków obcych. Pomagając dziewczynkę obok chciałem mieć tę samą książkę tekst ona ma w szkole, aby zobaczyć, czy mogę zrobić kilka dodatkowych ćwiczeń do każdej lekcji. Ona uczy się słów, ale to tylko słowa i nie wie jak ich używać w zdaniach więc pomyślałem, że byłoby to dobre miejsce, aby rozpocząć. Wczoraj nauczył ją, jak mówią, "Nazywam się Zuzanna. Jestem 7 lat. Mieszkam w Poznaniu. Jak się czujesz. Jestem w porządku.". Ponadto, jak liczyć od 1 do 40. Dziś spotkałem ją w korytarzu i zapytał: "Jak masz na imię? How old are you? Gdzie mieszkasz? Jak się czujesz?" Ona odpowiedział na każde pytanie doskonale po angielsku. Oboje byliśmy zadowoleni i pożegnał się ze sobą. Co za wspaniałe uczucie być w stanie jej pomóc.

No comments: