Wednesday, November 02, 2016

Videos

I have put on this blog two videos that I made last night in the cemetery to give you some idea of how beautiful it looked. It was raining most of the time and windy so I was moving around quite a bit. The videos are a little shaky but I stopped when I could to get them in focus on some of the graves. Video #1 is a short 3 minute one and video #2 was made while I was walking around in the cemetery. It is about 12 minutes long. If you can project it to a full screen the effect of the viewing will be much better.

We had out meeting with Zbyszek today so Joan chose to wear her blue coat. I just had to take some pictures.

Włożyłem na tym blogu dwa filmy, które zrobiłem wczoraj na cmentarzu, aby dać pewne wyobrażenie o tym, jak piękne to wyglądało. Padało przez większość czasu i wietrznie, więc poruszał się wokół całkiem sporo. Te filmy są trochę chwiejny, ale zatrzymał się, gdy mogłem dostać je w skupić się na niektóre z grobów. Wideo # 1 jest krótki 3 minuty jeden i wideo # 2 został wykonany, a ja chodził na cmentarzu. Jest to około 12 minut. Jeśli można rzutować go na pełnym ekranie efekt oglądania będzie znacznie lepiej.


Musieliśmy się spotkanie z Zbyszek dzisiaj tak Joan wybrała do noszenia jej niebieski płaszcz. Po prostu musiałem zrobić kilka zdjęć.

No comments: