Wednesday, November 16, 2016

Surprised.

Supermoon and city of Gdańsk
 
Something new. I tried making an appointment for Joan for next week to see the local general doctor. I have done this many times before. However, today I was told I could only make an appointment on the same day that I wanted the meeting. I could not make one for a future date. This seems absolutely absurd to me. How does a doctor know how many patients he must see on any given day in the future with this system. Does he come to the office every morning not knowing how many people will visit him today? Why can't I make an appointment for next week? This is within the national health care system now or maybe it has been for some time but this local office just adopted the procedure. Naturally, privately you can make future appointments.

 
Joan's appointment with the neuropsychologist went well. She said that Joan has made some progress and that now we should start using 8 words in our daily exercises. We will see her again in one month.

It is no surprise to me that the U.N. has now issued a document stating that Russia is the occupying force in Crimea

Coś nowego. Próbowałem umówić Joan z lekarzem ogólnym na przyszły tydzień. Robiłem to wiele razy. Jednak dzisiaj powiedziano mi, że mogę umówić się tylko w tym samym dniu, kiedy się rejestruję. Nie mogłem umówić się na przód. To wydaje mi się absolutnie absurdalne. W jaki sposób, w takim systemie lekarz wie, ilu pacjentów musi przyjąć w danym dniu . Czy on przychodzi codziennie rano do pracy nie wiedząc, ile osób danego dnia go odwiedza? Dlaczego nie mogę umówić się na przyszły tydzień? Czy tak jest teraz w ramach krajowego systemu opieki zdrowotnej  czy może jest on już przez jakiś czas, a ta lokalna placówka właśnie przyjęła taką procedurę. Oczywiście, można umówić prywatną wizytę z wyprzedzeniem.

Spotkanie  Joanny z neuropsychologiem poszło dobrze. Powiedziała, że Joan poczyniła pewne postępy i że teraz powinniśmy zacząć używać 8 słów w naszych codziennych ćwiczeniach. Zobaczymy się z nią ponownie za miesiąc.

Nie jestem zaskoczony, że U.N. teraz wydała dokument stwierdzający, że Rosja jest okupantem na Krymie.

No comments: