Thursday, November 17, 2016

Photography

Yes, you might be right, Stuart. Taking a photography class in Polish probably would increase my language skills. I did find one offer of a class both in Polish and English but it's a little costly. Someone suggested finding a professional photographer who speaks English also and see if he would be willing to give me some lessons. That might also work. I'm not in a hurry to do it but it is an idea I have.

We did our weekly shopping today and paid 124 zl. With the strong U.S. dollar now, that is about $31 Do I thank President-elect Trump for the stronger dollar now? :-)


Tak, może być w porządku, Stuart. Biorąc lekcje fotografii w polskim prawdopodobnie zwiększy swoje umiejętności językowe. Znalazłem jedną ofertę klasie, zarówno w języku polskim i angielskim, ale jest to trochę kosztowne. Ktoś zaproponował znalezienie profesjonalnego fotografa, który mówi po angielsku także i sprawdzić, czy byłby skłonny dać mi kilka lekcji. To może również pracować. Nie jestem w pośpiechu, aby to zrobić, ale jest to pomysł mam.


Zrobiliśmy nasze cotygodniowe zakupy dzisiaj i zapłacił 124 zł. Z silnym dolarem amerykańskim teraz, czyli około $ 31 Czy Dziękuję prezydent-elekt Trump dla silniejszego dolara teraz? :-)

No comments: