Saturday, November 26, 2016

Snow.

Another foggy day with colder weather descended on Poznań this morning as I woke up early. I put away thoughts of sunny days now and now the reality of winter approaches with it's colder weather and maybe even snow. Don't get me wrong, I like snow. However, I like it for Christmas and then it can go away for another year. We have spent, Joan and I, many years in a climate where snow was normal for that time of the year and it just doesn't seem right without it.

There is something peaceful about snow. maybe it's the way it covers all the dirty parts of the area or the way it makes the noise of daily life less loud. Snow in the middle of a forest is a beautiful thing even if it is high enough to come up to your knees. Ski's or snowshoes make it possible to go anywhere when that happens and I spent many a day taking long walking trips in snowshoes when I lived in Michigan. The unknown lake 3km behind where I built my house was my most favorite place to go.  Depending on the depth of the snow, it could take two hours to get there but it was so peaceful and beautiful there the trip was always worth it. With a little food, water and coffee in my backpack, it wasn't hard to make a fire and sit for a few  hours just looking at the landscape and the occasional wild animals that would pass by. On days when a neighbor would come over on his ski's or snowshoes we would make the trip together. Yes, snow can be a beautiful thing if you have the time to enjoy it.

Kolejny mglisty dzień w chłodniejsze dni zstąpił na Poznań dziś rano obudziłem się wcześnie. I odłożyć myśli słoneczne dni teraz, a teraz rzeczywistość zima zbliża się z jego chłodniejsze dni, a może nawet śnieg. Nie zrozumcie mnie źle, lubię śnieg. Jednak chciałbym go na Boże Narodzenie i to może odejść na kolejny rok. Spędziliśmy, Joan i ja, wiele lat w klimacie, gdzie śnieg był normalny dla tej porze roku i to po prostu nie wydaje się słuszne bez niego.

Jest coś spokojny o śniegu. Może to sposób obejmuje wszystkie brudne części obszaru lub sposób, w jaki czyni hałas codziennego życia mniej głośno. Śnieg w środku lasu jest piękną rzeczą, nawet jeśli jest wystarczająco wysoki, aby przyjść do kolan. Narciarski lub rakiety umożliwiają nigdzie iść, kiedy to się stanie i ja spędziłem niejeden dzień zajmowanie długich pieszych wędrówek w rakietach śnieżnych, kiedy mieszkałam w Michigan. Nieznany jezioro 3 km za którym zbudowałem mój dom był moim ulubionym miejscem. W zależności od głębokości śniegu, to może potrwać dwie godziny, aby dostać się tam, ale to było tak spokojne i piękne tam podróż była zawsze warto. Z odrobiną żywności, wody i kawy w moim plecaku, to nie było ciężko, aby ogień i siedzieć przez kilka godzin, po prostu patrząc na krajobraz i okazjonalnych dzikich zwierząt, które przechodzą przez. W dniach, kiedy sąsiad przychodził na jego nartach lub rakietach śnieżnych chcemy odbyć podróż razem. Tak, śnieg może być piękna rzecz, jeśli masz czas, aby cieszyć się nim.

No comments: