Sunday, November 06, 2016

Czapka


 
"Anonymous", my friend, you may be right but it wasn't anti-American comments that I posted, it was anti-Trump. I cannot help myself although I try to keep politics out of my blog. Yes, sometimes I criticize  both Polish and U.S. governments but I was brought up in a country where that was always possible to do. It may change if the orange man is elected this Tuesday. I am not worried what it will mean just for the U.S. but for the world, especially Poland.
 
So, here we have pictures of Joan's new czapka(hat). It's colors will be good for all of her coats and also warmer for her head than the more beautiful, dress or formal hats. She wore it today when we went to Browar for a little ciasto. We were very much surprised to see the first appearance of a christmas tree in one of the store's windows. It is only November 6th and already it has begun. I think it is even earlier than in the U,S,
 
We have an invitation to visit with our friends in Żelona Gora next month when they return from their visit to the U.S. Even though we correspond through email and FB, it's been a long time since we had a face to face meeting so we will gladly accept. It's one of the positive aspects of this blog, making new acquaintances and then having the opportunity to actually meet them in person. It's yet another reason why I keep writing it. Occasionally I am contacted by a distant family member I knew about but never had contact with and that is another reason. Then, of course, it's all of you who I will never meet but you read my blog and sometimes comment. Again I say thank you to all of you for your support. 
 
"Anonymous", przyjacielu, może masz rację, ale to nie antyamerykańskie komentarze, które napisałem, to był anty-Trump. Nie mogę się powstrzymać, choć staram się utrzymać politykę z mojego bloga. Tak, czasami krytykują zarówno rządy polskie i amerykańskie, ale wychowywał się w kraju, gdzie to było zawsze możliwe do zrobienia. To może ulec zmianie, jeśli Pomarańczowy człowiek zostaje wybrany ten wtorek. Nie jestem zaniepokojony, co będzie to oznaczać tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla całego świata, a szczególnie Polski.

Więc tutaj mamy zdjęcia z nowego Czapka Joan (kapelusz). To kolory będą dobre dla wszystkich jej warstw, a także cieplej na głowie niż bardziej piękny, strój lub formalnych kapelusze. Nosiła ją dzisiaj, kiedy poszliśmy do Browaru na mały ciasto. Byliśmy bardzo zaskoczeni, aby zobaczyć pierwszy wygląd choinki w jednej z oknami sklepu. To jest tylko 06 listopada, a już się rozpoczęła. Myślę, że to nawet wcześniej niż w U, S,

Mamy zaproszenie do odwiedzenia naszych przyjaciół w Żelona Góra następnego miesiąca po powrocie z wizyty w USA Nawet korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej i FB, to było dawno mieliśmy twarzą w twarz spotkanie tak chętnie akceptują , Jest to jeden z pozytywnych aspektów tego blogu, nowych znajomości, a następnie o możliwość rzeczywiście spotkać się z nimi osobiście. To kolejny powód, dlaczego wciąż pisania. Czasami mam skontaktował odległej członka rodziny wiedziałem o, ale nigdy nie miało kontaktu ze i to jest kolejny powód. Wtedy, oczywiście, to wszyscy, którzy nigdy nie spotka, ale czytasz mojego bloga, a czasem skomentować. Ponownie mówię dziękuję wam wszystkim za wsparcie.

1 comment:

Anonymous said...

You are spot on about Trump. Beware of his rabid supporters and their venomous comments. God help us all if he wins!