Friday, November 25, 2016

Football

Thanks to YouTube I was able to download our favorite college  football team, Michigan and all the games they have played so far this season. It's one of the things we have missed since living here, college football and basketball. Those professional sports are good but they don't play with the same enthusiasm that college players have. So, now we have 10, 2 hour games to watch whenever we want to.

Today was a foggy day, so no sunshine and it was a little cold 4c. I had my usual lesson with Zbyszek and later I met with the young neighbor to help her with her English. She can count up to 50 now, knows how to say her name, age, address, who her mother and father are, the difference between on, at, above, in, beside, behind, in front and under. It's been fun helping her learn.

Dzięki YouTube udało mi się pobrać nasz ulubiony zespół futbolowe, Michigan i wszystkie gry grali do tej pory w tym sezonie. To jedna z rzeczy, które mamy nieodebrane od życia tutaj, futbolowe i koszykówki. Te profesjonalne sportowe są dobre, ale nie grają z takim samym entuzjazmem, że gracze mają uczelni. Tak, teraz mamy 10, 2 godziny gry oglądać kiedy chcemy.


Dzisiaj był mglisty dzień, więc nie ma słońca i było trochę zimno 4c. Miałem zwykły lekcji z Zbyszkiem a później spotkałem się z młodego sąsiada, aby pomóc jej w Angielski. Ona może liczyć do 50 teraz wie, jak powiedzieć jej imię i nazwisko, wiek, adres, który jej matka i ojciec różnice pomiędzy dalej, co powyżej, w, obok, z tyłu, z przodu i pod. To była zabawa pomaga jej nauczyć.

No comments: