Wednesday, November 09, 2016

Over

Well, what can I say that you don't already know. We lost, BIG TIME, yesterday but I don't feel sorry for Clinton, only the American people who had to vote for her. They were cheated out of the best candidate, Sanders, by her organization so it was it fitting that she lost the way she did. Only God knows what the next four years are going to be like. I watched a video of orange man speaking to the Polish/American Congress in Chicago and he promised that the U.S. would always be ready to defend Poland if it needed it. However, he has told so many lies during his campaign who know where the truth lies. But............it's over now, this political war that divided the country and it's time to put away all the hateful comments and rhetoric and start talking like normal human beings again. I'm glad it's over, sorry she didn't win but let's put an ending to this all.

No cóż, co mogę powiedzieć, że jeszcze nie wiem. Przegraliśmy, wielki czas, wczoraj, ale nie żal Clinton, tylko Amerykanów, którzy mieli do głosowania na nią. Zostali oszukani na najlepszego kandydata, Sanders, przez jej organizację, więc było to stosowne, że zgubiła drogę zrobiła. Tylko Bóg wie, co następne cztery lata będą podobne. Oglądałem film z pomarańczowym człowieka mówiącego do polskiego / American Congress w Chicago i obiecał, że USA będzie zawsze gotowi do obrony Polski, jeśli potrzebne. Jednak, jak powiedział, tak wiele kłamstw podczas swojej kampanii, którzy wiedzą, gdzie leży prawda. Ale ............ to już koniec, ta wojna polityczna, która podzieliła kraj i nadszedł czas, aby odłożyć wszystkie nienawistne komentarze i retoryki i zacząć mówić jak normalnych ludzi ponownie. Cieszę się, że to koniec, przepraszam, że nie wygra, ale postawmy końcówką do tego wszystkiego.

No comments: