Wednesday, November 23, 2016

The usual.

Wednesday meeting, as usual, with Zbyszek and he helped me find the clinic where Joan must go in an hour for the CT scan. I swear I searched for it twice today and couldn't find it. It turned out that it is behind another building so the address of 1 Długa street wasn't visible as I walked up and down the street. I didn't have my phone with me so I couldn't call for directions and had to wait for our Z meeting.  Joan had to drink a liter and a half of water and now she is just floating around waiting to go.

Earlier in the day we did our usual studies and I took out the garbage. Isn't that interesting? :-)

I'm still having some trouble with my laptop overheating and shutting down, mainly when I am using Skype. Maybe I need a new fan installed. I will have to investigate this soon. My second laptop works fine except that now using Skype, the other person receives my image upside down. Other than that it works well.

Środa. Jak zwykle spotkanie ze Zbyszkiem, który pomógł mi znaleźć klinikę, do której za godzinę Joan musi iść na tomografię komputerową. Przysięgam, że szukałem jej dzisiaj dwa razy i nie mogłem znaleźć. Okazało się, że jest za innym budynkiem, więc  budynek przy ulicy Długiej 1 nie był widoczny,  jak szedłem w górę i w dół ulicy. Nie miałem ze sobą mojego telefonu, więc nie mogłem zadzwonić po wskazówki o drogę i musiałem czekać na nasze spotkanie ze Zbyszkiem. Joan musiała wypić półtora litra wody i teraz ona po prostu krąży czekając na wyjście.

Wcześniej tego dnia , jak zwykle uczyliśmy się, a ja wyniosłem śmieci. Czyż to nie jest interesujące? :)

Nadal mam pewne kłopoty z moim laptopem, który się przegrzewa i wyłącza, głównie wtedy, gdy używam Skype. Może muszę zainstalować nowy wentylator. Będę musiał to wkrótce sprawdzić. Mój drugi laptop działa dobrze oprócz tego, że teraz kiedy używam Skype, druga osoba widzi mój obraz do góry nogami. Poza tym działa dobrze.

No comments: