Sunday, March 22, 2015

Lazy day

Rather quiet day today with beautiful weather outside. Only one conversation in Spanish. The rest of the day just spent being lazy and not doing much.

Raczej spokojny dzień dzisiaj z pięknej pogody na zewnątrz. Tylko jedna rozmowa w języku hiszpańskim.Reszta dnia właśnie spędziliśmy leniwy i nie robi dużo.

No comments: