Wednesday, March 11, 2015

Ukraine.

A short meeting with Zbyszek today because he had to be home early.

Because of the situation in Ukraine, I read today Poland is thinking about calling up all reserves in the Army. This will not be good for some of our young cousins who are in the reserves. It seems that only Poland understands the seriousness of the situation and is doing something to prevent future actions by Russia. Not that it will alter Putin's decisions because Poland's army is certainly no match against Russia without help from it's "allies". I put this word, allies, in parenthesis because Poland has counted on it's allies before only to be when they needed them. 

We're still counting the days. 15, until our departure to Spain. We only have to go next week to buy train tickets to Wrocław and then we will be ready except for packing which we always do the day before we leave.

I had another email from a reader interested in learning more about our adventures in Poland. He thinks his relatives are from Poznań and may come this September to do some research. His wife is from Warsaw so it would be possible to spend a day or two here looking through the archives. I gave him the email address of Kasia, the young lady who was helpful to me finding out more about my own family lineage. I know she could help him also.

Nasze dzisiejsze spotkanie ze Zbyszkiem było krótkie, ponieważ musiał być wcześniej w domu.

Dzisiaj czytałem, że ze względu na  sytuację na Ukrainie, Polska myśli o powołaniu wszystkich rezerwistów do armii. To nie jest dobra wiadomość dla niektórych naszych młodych kuzynów, którzy są w rezerwie. Wydaje się, że tylko Polska rozumie powagę sytuacji i robi coś, aby uniknąć przyszłych działań ze strony Rosji. Nie zmieni to decyzji Putina, ponieważ polska armia z pewnością nie odpowiada armii rosyjskiej  bez pomocy "sojuszników". Napisałem słowo „sojuszników” w nawiasie, ponieważ Polska liczy na jej sojuszników na długo przedtem, kiedy ich potrzebowaliśmy.

Liczymy dni, tylko jest ich 15 do wyjazdu do Hiszpanii. Tylko w przyszłym tygodniu musimy iść kupić bilety na pociąg do Wrocławia i wtedy będziemy gotowi z wyjątkiem pakowania bagażu,  co zawsze robimy na dzień przed wyjazdem.

Miałem kolejnego maila od czytelnika, który chce się dowiedzieć  więcej o naszych przygodach w Polsce. On myśli, że jego krewni są z Poznania i może przyjedzie we wrześniu tego roku, aby się rozeznać. Jego żona jest z Warszawy, więc byłoby możliwe spędzić tam dzień lub dwa na przeglądaniu archiwum. Dałem mu e-mail do Kasi, młodej kobiety, która pomagała mi dowiedzieć się więcej o mojej własnej linii rodzinnej. Wiem, że może mu również pomóc.

1 comment:

greenbandman said...

I agree with the term "allies." Russia and the USA promised Ukraine protection when Ukraine gave up the nuclear weapons and surplus Soviet armaments. It is now "fratricide" with Russians murdering Ukrainians.