Tuesday, March 03, 2015

Someone new.

I started talking with a new conversation partner today, helping him improve his English while he helps me improve my Polish. This one was special because he's the nephew of a lady who has helped Joan and I on several occasions with different problems we had and now it's my turn to return the favor. He's a young man who is going to start studies to become an EMT(Emergency Medical Technician. He already speaks English but just doesn't have a chance to use the language too frequently where he lives.

I had four conversations today and the rest of the day we spent studying and listening to DVD's.

Zacząłem rozmawiać z nowym partnerem rozmowy dzisiaj, pomagając mu poprawić swój angielski, podczas gdy on pomaga mi poprawić moje polskiego. Ten był wyjątkowy, bo on jest siostrzeniec pani, która pomógł Joan i ja wielokrotnie z różnymi problemami, które mieliśmy, a teraz moja kolej, aby odwdzięczyć. On jest młody mężczyzna, który zamierza rozpocząć studia, aby stać się EMT (Emergency Medical Technician. On już mówi po angielsku, ale po prostu nie ma szans, aby posługiwać się językiem zbyt często, gdzie mieszka.

Miałem cztery rozmowy dziś i resztę dnia spędziliśmy studiowanie i słuchanie DVD.

No comments: