Thursday, March 05, 2015

New partner.

I talked with another new Polish conversation partner today. This one is a lawyer living now in Paris and wanting to improve her English skills. The connection using video was not good so we talked without it. Naturally, the first question she had for me was why did we move to Poland. :-) I told her the story and she thought it was interesting.

Later, after we studied Spanish and I studied Polish, we went for our weekly food shopping. This week the cost was 103 zl. Not too bad and we'll have żurek for two days. Love that żurek.

Gasoline prices are going up now. The price of one liter is 4.45zl, almost twenty grosze more than last week. I suppose that is to be expected with the good weather we have been having lately and people willing to travel a little more.

Rozmawiałem z innym nowego polskiego rozmówcy dziś. Ten jest prawnikiem mieszka obecnie w Paryżu i chcą poprawić swoje umiejętności języka angielskiego. Połączenie za pomocą wideo nie było dobre, więc rozmawialiśmy bez niego. Oczywiście pierwsze pytanie miała dla mnie było to dlaczego mamy przenieść się do Polski. :-) Powiedziałem jej historię, a ona, że to było ciekawe.

Później, kiedy badaliśmy hiszpański i uczyłem polskiego, udaliśmy się na nasz cotygodniowy zakupy żywności. W tym tygodniu koszt był 103 . Nie jest tak źle, a my będziemy mieć Żurek na dwa dni. Uwielbiam to, że Żurek.

Ceny benzyny idą się.Cena jednego litra to 4.45zl, prawie dwadzieścia groszy więcej niż w poprzednim tygodniu. Przypuszczam, że należy spodziewać się dobrej pogody zostaliśmy o ostatnio i ludzi chętnych do podróży trochę więcej.

3 comments:

Lucie Haskins said...

David, is there a central website that you use that matches up conversation partners? If so, would you share its URL with us?

Thanks!

David and Joan Piekarczyk said...

Lucie....http://conversationexchange.com/

Lucie Haskins said...

Thanks!