Monday, March 02, 2015

Protest

Cloudy and sunny day today. Watching the news about the large protest taking place in Moscow over the assassination of Boris Nemtsov, and outspoken critic of Putin. Of course, there will be no truthful proof of who gave the order but if the protest continues what will Putin do about it is the question.

Zachmurzenie i słoneczny dzień dzisiaj. Oglądając wiadomości o dużych protestów odbywających się w Moskwie na zabójstwie Borys Niemcow i zdeklarowany krytyk Putina. Oczywiście, nie będzie zgodne z prawdą dowód, który wydał rozkaz, ale jeżeli protest kontynuuje co Putin zrobić to pytanie.

No comments: