Friday, March 06, 2015

Red eye

Joan woke up with a red eye yesterday. Some veins had broken and today it is worse. Tomorrow we'll se an eye doctor to see what to do about it. I don't think it's serious but we want to make sure. It looks terrible.

Joan obudził się z czerwonym okiem wczoraj. Niektóre żyły złamał, a dzisiaj jest jeszcze gorzej. Jutro my będziemy se okulisty, aby zobaczyć, co z tym zrobić. Nie sądzę, że to poważne, ale chcemy się upewnić. To wygląda okropnie.

No comments: