Sunday, March 15, 2015

Sunday morning.

As many as 4,000 participants appeared at the start of a rapid and certified route to successfully start the spring  running season.

For the participants, there were beautiful medals, reflective gadgets during the evening training to feel safe, and a variety of activities! Along with the Manic III,  officially was launched the Ten Grand Prix Wielkopolska street runs for 10 km. There was a warm up period at 11:15 and many photographers and videographers to capture the event. Now, let's keep our fingers crossed for favorable weather for running. The race was broadcast live last night at 11:40 on WTK. the local TV station.

Good news for us, they finally removed the Polish subtitles on top of the English subtitles so we are able to see M Jak Miłośc again. It's been about four weeks since we saw it last and haven't missed much. In fact, it was kind of nice not seeing it at all.

Spring hasn't left, it's just gotten a little cooler this week, averaging about 8c but who cares. 14 days to Spain!!

Talked with a friend earlier today about how much we enjoy our lives and where we live. She's 20 years younger than me but we both have the same outlook on life and how to live it. Like her father and grandfather before her, she is a doctor. She goes out of her way to help patients, family and friends and I always look forward to our sporadic meetings.

Aż 4000 uczestników pojawiła się na początku trasy szybkiego i biegłego z powodzeniem uruchomić w sezonie wiosna.
Dla uczestników, było piękne medale, gadżety odblaskowe podczas wieczornego treningu czuć się bezpiecznie, a wiele działań! Wraz z Manic III, oficjalnie rozpoczęła ulicy Grand Prix Wielkopolski dziesięć prowadzi przez 10 km. Był czas na rozgrzewkę i wielu fotografów 11:15 i kamerzystów uchwycić zdarzenia. Teraz trzymajmy kciuki za dobrą pogodę do biegania. Wyścig był transmitowany na żywo w nocy na 11:40 na WTK. lokalna stacja telewizyjna.
Dobra wiadomość dla nas, w końcu usunięte polskie napisy na górze angielskimi napisami, więc jesteśmy w stanie zobaczyć, M jak miłość ponownie. Minęły cztery tygodnie, ponieważ widzieliśmy to ostatnia i nie brakowało wiele. W rzeczywistości, to było miłe, nie widząc go w ogóle.
Wiosna nie opuścił, to jest po prostu zdobyć trochę chłodniej w tym tygodniu, średnio o 8c, ale kogo to obchodzi. 14 dni do Hiszpanii !!
Rozmawiałem z przyjacielem dzisiaj wcześniej o tym, ile możemy cieszyć nasze życie i gdzie żyjemy. Ona jest 20 lat młodszy ode mnie, ale oboje mają ten sam pogląd na życie i jak żyć. Podobnie jak jej ojciec i dziadek przed nią, ona jest lekarzem. Ona wychodzi z siebie, aby pomóc pacjentom, rodziny i przyjaciół, a ja zawsze czekam na naszych sporadycznych spotkań.

No comments: