Wednesday, March 25, 2015

Worst mail system!!!!!

I rarely complain but..................the postal system here is horrendous. I sent my son a Christmas card on December 8th last year and he just received it yesterday in North Carolina. God only knows where it has been since I mailed it but that is ridiculous. I sent it through regular mail, my mistake. Next time I will try priority mail and see if that makes a difference. Good thing it wasn't a heart transplant :-)

I read today that the Polish Minister of Defence has requested from the U.S. that 10,000 American soldiers be stationed in Poland. I seriously doubt they will do that but I am in favor of it.

Beautiful day today, 21c and sunny. Checking the weather in Estepona it seems the first week we are there the temperaturę will be in the 20's with sunshine each day. The second week will be 17c with rain but these are only forecasts and subject to change.

We met with Zbyszek and talked about his upcoming trip to Bulgaria and Turkey, the difference in eyeglasses, the weather and a few other subjects.

Rzadko zdarza mi się narzekać, ale ..................  tutejszy system pocztowy  jest porażający. Wysłałem do mojego syna kartkę świąteczną 8 grudnia ubiegłego roku, a on właśnie otrzymał ją wczoraj w Karolinie Północnej. Bóg jeden wie, gdzie ona była od czasu jak ją wysłałem, ale to jest śmieszne. Wysłałem ją zwykłą pocztą, mój błąd. Następnym razem spróbuję wysłać pocztą priorytetową i sprawdzić, czy będzie jakaś różnica. Dobrze, że to nie był przeszczep serca :)

Czytałem dzisiaj, że polski minister obrony zażądał od USA, żeby 10.000 żołnierzy amerykańskich stacjonowało w Polsce. Wątpię, że to zrobią, ale jestem za.

Piękny dzień dzisiaj, 21c i słonecznie. Po sprawdzeniu pogody w Estepona wydaje się, że w pierwszym tygodniu naszego tam pobytu temperatura będzie w okolicach 20.C i codziennie będzie słonecznie. W drugim tygodniu będzie 17C i deszcz, ale  to są tylko prognozy i mogą ulec zmianie.

Spotkaliśmy się ze Zbyszkiem i rozmawialiśmy o jego zbliżającej się podróży do Bułgarii i Turcji, o zmianie okularów, pogodzie o i kilku innych sprawach.

No comments: