Monday, March 09, 2015

Meeting

Tomorrow afternoon Joan and I will meet with another reader of this blog. He lives in America  but is here for a weeks in conjunction with Mickiewicz University. Because it's convenient for us both, we will meet at 1:00P at Kandulski's to talk about learning Polish and our experiences living in Poland.

Checked the weather in Estepona yesterday and it was 23c. Not bad, but it was also 18c here so a nice warm day like today is. Now I have to find out when the Easter processions start in Cordoba for when we are there. They are quite amazing and I want Joan to experience them.

Jutro po południu Joan i ja spotkamy  się z innym czytelnikiem tego bloga. On mieszka w Ameryce, ale jest tu na tydzień z powodu powiązań z Uniwersytetem  im. Mickiewicza.  Spotkamy się u Kandulskich o dogodnej dla nas godzinie 13:00, aby  porozmawiać o nauce języka polskiego i naszych doświadczeniach  życia w Polsce.

Sprawdziłem pogodę w Estepona  i wczoraj było tam 23C. Nieźle, ale tutaj też było 18C taki sam ładny ciepły dzień, jak dzisiaj. Teraz muszę się dowiedzieć, kiedy w Kordobie rozpoczynają się procesje wielkanocne , jak tam będziemy. Są one dość niesamowite i chcę, aby Joan ich doświadczyła.

No comments: